Sätter värde på Västsverige


     

- Bostadshyreshus

- Kontors och Butiksfastigheter

- Industrifastigheter

- Specialfastigheter


Värdering i ersättningssituationer

Granskning av ekonomiska planer och kostnadskalkyler vid bostadsrättsbildning

Fastighetstaxeringsanalyser

Fastighetsvärdering