Sätter värde på Västsverige

Företag

- Gunnar Sköldeberg Konsult AB ägs av Gunnar och

Barbro Sköldeberg, 50% var

Konsult

- Gunnar Sköldeberg, Civilingenjör, Lantmäteri

Auktoriserad fastighetsvärderare 1994 - 2021


Ekonomiredovisning

- Extern konsult

Logistik, service

- Barbro Sköldeberg