Sätter värde på Västsverige

Uppdragserfarenheter

Gunnar Sköldeberg har värderat fastigheter i ca 40 år.

Exempel på utförda uppdrag:

     -     Vanliga bostadshyreshus med eller utan lokaler och

            p-platser - från enskilda fastigheter till stora

            fastighetsbestånd.  

     -     Lokalhyreshus med kontor och butiker - från kiosk till hela

           köpcentra

     -     Hotell- och restaurangfastigheter

     -     Kyrkor och samlingslokaler

     -     Industrifastigheter med produktions- och lagerlokaler

           samt kontor - från enkla lagerhallar till omfattande

           fabriksområden

     -     Vattenområden och småbåtshamnar

     -     Bergrum och stora upplagsytor

     -     Campingplatser

     -     Intrångsvärdering i samband med utbyggnad av vägar och

           järnvägsspår

     -     Graderings-  och likvidvärdering vid klyvningsförättningar

     -     Förhandsvärdering för byggkrediter

     -     Bedömning av arrendeavgifter för mark och

           vattenområden

     -     Bedömning av tomträttsgäld

     -     Byggrätter för hyreshus och industrier

     -     Taxeringsvärdesberäkning

     -     Granskning av ekonomiska planer och kostnadskalkyler

            vid ombildning och nybyggnad av bostadsrätt